Aankondiging aanplant wijnranken

26 april 2015

Beste vrienden van de wijn,

Hier volgt een korte stand van zaken zoals beloofd. Na de geboorte van de vzw Domein Laagland kunnen we zondag eindelijk, na lang wachten, effectief beginnen met ons project!

Zondag vanaf 8h zullen wij starten met de aanplant van onze wijnranken op ons domein. Dit is zeker voor ons, de buurt en de gemeente een unieke historische gebeurtenis.

Daarom verwelkomen wij iedereen die komende zondag wil komen. Mensen met groene vingers die zich geroepen voelen om ons mee te helpen kunnen wij echt gebruiken.

Wij zullen jullie bijstaan met raad en daad. En om het voor iedereen wat aangenamer te maken voorzien wij ook een natje en droogje.

Wij kunnen alleen maar hopen dat de weergoden ons goed gezind zijn tijdens de aanplant, maar ook erna. Zo kunnen wij jullie een kwaliteitsvol product voorstellen binnen een paar jaar.

Vineuze groeten,

Het bestuur van vzw Domein Laagland.